O spolku

Podještědský zájmový spolek byl založen proto, aby oficiálně zastřešoval společenské aktivity v obci Světlá pod Ještědem. Spolek provozuje keramickou dílnu v Rozstání, pořádá kurzy keramiky pro děti i dospělé. V keramické dílně se konají i pravidelné tematické workshopy – podzimní dýňodlabání, výroba svíček recyklací, vánoční i velikonoční dekorování a další. Spolek rovněž pořádá pravidelné fitness cvičení pro ženy v Kampeličce v Rozstání.

Účel spolku

Účelem spolku je zlepšování společenského a kulturního života na území obce Světlá pod Ještědem, včetně pořádání sportovních akcí pro děti i dospělé, a rovněž i pořádání pravidelných mimoškolních aktivit pro děti.

Hlavní činnosti spolku

  • Pořádání společenských akcí v obci.
  • Rozvoj vzdělanosti a kultury v obci.
  • Rozvoj sportovní činnosti v obci.
  • Pořádání mimoškolních aktivit pro děti v obci.
  • Podpora ostatních místních spolků.

Výbor spolku

  • Mgr. Markéta Dudová (předseda spolku)
  • Iveta Čukanová
  • Lenka Dujavová
  • Kristýna Šimonová